Diensten

Ontwerpen en haalbaarheidsstudie

Als u een idee heeft dan wilt u dit natuurlijk graag op een professionele manier laten uitwerken. Wij kunnen uw idee toetsen op haalbaarheid en op papier uitwerken tot een ontwerp. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Praktische haalbaarheid
  • Financiële haalbaarheid
  • Esthetische haalbaarheid

Dit ontwerp kan gebruikt worden om verder uit te werken. In deze fase kan er dan overleg gevoerd worden met de overheid (voor het bestemmingsplan, de welstand, et cetera.). Na afronding van deze fase kan de bouwaanvraag van uw project worden ingediend.

Bouwaanvragen

Om een bouwproject uit te kunnen voeren, hebben we tegenwoordig een omgevingsvergunning nodig. Dit werd voorheen bouwvergunning genoemd. Deze vergunningsaanvraag wordt digitaal ingevoerd.

Wij kunnen alle onderdelen die hiervoor nodig zijn voor u verzorgen. Denk daarbij aan:

  • Bouwkundige tekeningen
  • Sloopvergunning
  • Constructietekeningen
  • Constructieberekening
  • EPC-berekening
  • Ventilatieberekening
  • Daglichtberekening.

Als de omgevingsvergunning is verleend, kan er gebouwd gaan worden.

Voor meer achtergrondinformatie over bouwaanvragen verwijzen wij u door naar de website hierover van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Rapportages en oplevering

Als de bouw gerealiseerd is, worden de vooroplevering en de eindoplevering uitgevoerd. In overleg met de aannemer wordt uw project doorlopen en de technische, esthetische en financiële vragen afgehandeld. Hiervan wordt een rapport opgemaakt, zodat u een goed afgerond project heeft en naar tevredenheid gebruik kan gaan maken van uw gerealiseerde idee.

Rapportages en oplevering

Het kan voorkomen dat er van een bestaand bouwwerk bouwkundige tekeningen zijn, die niet gedigitaliseerd of bijgewerkt zijn. Of dat er helemaal geen tekeningen meer van zijn. Deze bouwwerken kunnen wij voor u digitaliseren. Indien nodig kunnen wij deze tijd opnieuw inmeten en bijwerken, zodat uw gegevens weer helemaal up-to-date zijn.

Renovatie

Woont u nog met veel plezier in uw woning, maar heeft deze onderhoud nodig? Of wilt u een uitbreiding of een andere indeling van de woning? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Na het bespreken van uw wensen zullen wij een schetsplan maken. Dit kan dan verder uitgewerkt worden tot een bouwplan.

 

Constructie

Het is belangrijk om al zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces rekening te houden met de constructie. Bouwadviesbureau van der Stoep houdt hier al vanaf het begin rekening mee, extra makkelijk dus!

Omdat we de constructie zelf ontwerpen en uitwerken heeft u hier nooit een miscommunicatie over. De constructieberekeningen en tekeningen worden vervolgens ook door ons ingediend bij de gemeente als onderdeel van de bouwaanvraag.

Bouwtoezicht

Zodra alle vergunningen binnen zijn en er gebouwd kan worden, zullen er tijdens de uitvoering van uw project nog vele vragen gesteld worden.

Daar horen ook de technische en bouwkundige vragen bij van de aannemer en uw vragen over het verloop van de bouwwerkzaamheden. Om deze te kunnen beantwoorden zullen wij toezicht houden op de bouw van uw project. Als de uitvoering door de aannemer is afgerond, wordt er alleen met onze goedkeuring opgeleverd.

Om u van A-Z op de hoogte te stellen, ontvangt u hierover een rapportage van ons.

Restauratie

Als u een monumentaal pand heeft, heeft deze een compleet andere onderhoudsprocedure nodig dan een modern pand. Ook voor dit vergunningstraject kunt u bij ons terecht. Uiteraard zullen wij bij de uitvoering van deze restauratiewerkzaamheden ook toezicht houden.

Voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp verwijzen wij u door naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.